Organisaties groeien door gezamenlijke sportieve doelen

sportograf-75819441

Heb jij je wel eens met een groep collega’s meegedaan aan een wielerklassieker, een loopwedstrijd of een obstakel run? Samen trainen en samen finishen. Een fantastische ervaring, toch? Dat sporten goed voor je gezondheid is, is alom bekend. In 2003 concludeerde de United Nations Task Force on Sports for Development and Peace bovendien dat sport offers a cost-effective tool to meet many development and peace challenges. Naast de gezondheidsvoordelen zag men vooral vooruitgang op het gebied van communicatie, discipline, conflicthantering, respect, zelfontwikkeling en teamwork.

Sportieve organisaties
In veel organisaties zijn de afgelopen jaren allerlei sportclubs ontstaan: fietsgroepen, loopgroepen of teams die zich samen op een specifiek (goed doel) evenement voorbereiden, zoals Mud Masters, Tour for Life of Ropao run. Dankzij deze initiatieven zijn veel professionals sportieve uitdagingen aangegaan. Een mooie ontwikkeling. Maar hoe kunnen organisaties deze ontwikkeling inzetten als middel voor de groei en vooruitgang van de hele organisatie?

Op één lijn
Sportieve initiatieven waar een specifieke prestatie aan vast zit en/of sponsoring mee gemoeid is, blijken een krachtig middel om volledig onbekende collega’s in korte tijd op één lijn te krijgen. Zij gaan al snel samenwerken, plannen, doelen stellen en met hun eigen ontwikkeling aan de slag. Zelfs in de meest hiërarchische organisaties spelen rangen of standen hierbij nauwelijks een rol. In sporttenue ziet iedereen er immers hetzelfde uit. En bij het leveren van een sportieve prestatie spelen heel andere talenten een rol dan die waarop iemand geselecteerd is voor zijn of haar rol binnen de organisatie.


Emotie 

Nog een voordeel: het netwerkelement. Je spreekt nu eenmaal makkelijker een andere hardloper of wielrenner aan op kantoor dan dat je spontaan een afdeling op loopt om een praatje te maken. Samen sporten is een geweldige manier om contacten te leggen of te weten te komen wat er leeft bij collega’s. Door de vaak informele sfeer en passie, want sport is uiteindelijk toch emotie, en het fysieke element laten mensen makkelijker hun masker zakken en hun formele rol varen. Gesprekken gaan al snel over privé, verleden, heden en werk. Collega’s ontdekken daardoor andere gemeenschappelijke gronden die in de organisatiecontext een opstapje kunnen zijn voor bijzondere kruisbestuiving en efficiëntere samenwerking. Door elkaar op persoonsniveau beter te leren kennen, worden communicatielijnen korter en  de flexibiliteit en bereidheid om elkaar te helpen groter. Menig kostbare heisessie is gericht op hetzelfde resultaat.

 
Goed voorbeeld
Dat een gezamenlijk sportief doel mensen stimuleert om in beweging te komen en/of te blijven is een open deur. Maar het effect van samen sporten in een organisatie is veel groter. Gevoelens van trots, voldoening, stress relief en de ervaring dat je in staat bent zelf opgelegde grenzen te overschrijden, hebben een positief effect op de zo gewenste vitaliteit van medewerkers. En voor veel mensen geldt: zien bewegen, doet bewegen. In elke organisatie wordt er gekeken naar de leiders. Als die het voortouw nemen in sportieve initiatieven en vooral aangeven hoe zij dit combineren met hun professionele rol, zijn mensen geneigd te volgen.


Begeleiding

Toch schuilt er ook een gevaar in samen naar een sportief doel toewerken. Zeker als dat doel een zware sportieve beproeving is, waarbij ook een ander soort commitment (bijvoorbeeld persoonlijke sponsering) wordt gevraagd.  Dat kán leiden tot situaties die nadelige gevolgen hebben voor de organisatie. Teams die niet goed begeleid worden in het proces van teamvorming, voorbereiding en after care kunnen voor of tijdens hun prestatie door zo’n diep dal gaan, dat de onderlinge verhoudingen beschadigen. Dit heeft onherroepelijk invloed op de werkverhoudingen na het evenement. Bovendien is het zeer slechte marketing voor de organisatie. Stel dat een bedrijventeam in Frankrijk of Italië rollebollend over straat gaat. Daar is geen enkele organisatie bij gebaat. Goede begeleiding is dan ook essentieel. Zeker bij evenementen waar een serieuze meerdaagse inspanning wordt gevraagd en sporters zowel mentaal als fysiek nieuwe dieptepunten ontdekken. Besteed je daar als organisatie geen of te weinig aandacht aan, dan kan je daar zowel intern als extern, aardig wat schade van ondervinden


Een stap verder

Er zijn verschillende manieren en niveaus, inhoudelijk en facilitair, waarop je bedrijventeams kunt begeleiden. Met informatievoorziening, advies, tijd om te trainen/voorbereiden, sponsoring, coaching, begeleiding. Wat de beste manier is, hangt van veel factoren af. Van de investering die je als organisatie wilt doen om het tot een succes te maken, wat je ermee wilt bereiken en wat je denkt dat het oplevert. Vergeet daarbij niet dat dit soort initiatieven de mogelijkheid bieden om op een ander niveau in contact te komen met medewerkers en hen te motiveren. En dat de nieuwe informele verhoudingen je organisatie een stap verder kunnen brengen.

 

Sheila Gemin, Executive coach and facilitator for Leaders, Professionals & Athletes